03182018Headline:
โรคอัมพาต

อาหารสำหรับผู้ป่วย โรคอัมพาต

โรคอัมพาต เป็นโรคที่จะส่งผลให้อวัยวะบางส่วนของร่างกายไม่มีความรู้สึก ไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้ห [...]
โรคไต

อาหารสำหรับผู้ป่วย โรคไต

โรคไต เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ มีตั้งแต่ภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง [...]
โรคตับ

อาหารสำหรับผู้ป่วย โรคตับ

ตับ คือ หนึ่งในอวัยะสำคัญของร่างกาย มีหน้าที่หลักคือการผลิตน้ำดีซึ่งช่วยในการย่อยสลายไขมันให้แตกตัวออกมาเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก [...]
โรคกระดูก

อาหารสำหรับผู้ป่วย โรคกระดูก

โรคกระดูก คือ ภาวะการเสื่อมสภาพปกติของกระดูกและข้อต่อ ซึ่งมักพบได้ในวัยผู้สูงอายุที่เข้าสู่วัยทองหรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านกระดูก [...]
โรคโรคหัวใจ

อาหารสำหรับผู้ป่วย โรคโรคหัวใจ

โรคหัวใจหนึ่งในโรคร้ายที่กำลังคุกคามชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างไม่ทันได้ระวังตัว เป็นโรคที่มีความร้ายแรงเป็นอันดับต้นๆ [...]
โรคต่อมลูกหมาก

อาหารสำหรับผู้ป่วย โรคต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมากคือ อวัยวะส่วนหนึ่งที่พบได้ในเพศชาย เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์บริเวณอุ้งเชิงกรานกระดูกหัวหนาว [...]
อาหารสำหรับผู้ป่วย โรคเก๊า

อาหารสำหรับผู้ป่วย โรคเก๊า

ผู้คนส่วนมากยังมีความเชื่อว่า “โรคเก๊า” เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการกินสัตว์ปีกเป็นประจำ [...]
อาหารสำหรับผู้ป่วย โรคคอเลสเตอรอล

อาหารสำหรับผู้ป่วย โรคคอเลสเตอรอล

คอเลสเตอรอลจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย และสามารถสร้างขึ้นได้เอง ดังนั้น เราแทบจะไม่จำเป็นรับคอเลสเตอรอลจากอาหารภายนอกเข้ามาเลย [...]
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

อาหารสำหรับผู้ป่วย โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน คือ หนึ่งในกลุ่มโรคที่มักจะถูกจัดให้อยู่ในโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย เช่นเดียวกับโรคหัวใจ [...]
โรคความดัน

อาหารสำหรับผู้ป่วย โรคความดัน

 “โรคความดัน” เป็นหนึ่งในโรคยอดฮิตที่สามารถพบด้วยทั่วไป และพบได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคที่การใช้ชีวิตไม่สอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติเดิมของมัน [...]