หน้าแรก ข่าวสุขภาพ ตรวจก่อนแต่งสุดสำคัญ ลดป่วยโรคเลือด

ตรวจก่อนแต่งสุดสำคัญ ลดป่วยโรคเลือด

966
0

บทความสุขภาพ

บทความสุขภาพ มะเร็งรักษาได้ อาหารเพื่อสุขภาพ สารพันเรื่องสุขภาพ เข้าใจโรคและสุขภาพ รู้ทันโรค สุขภาพดี

ตรวจก่อนแต่งสุดสำคัญ ลดป่วยโรคเลือด

ที่ผ่านมา หนุ่มสาวเมื่อคบหาดูใจปลูกต้นรักจนบนฉ่ำ ขั้นต่อไปก็แต่งงาน และมีบุตรผลิตทายาท แต่คู่รักมักมองข้ามการตรวจสุขภาพก่อนแต่งหรือก่อนมีบุตร โดยหารู้ไม่ว่า ลูกอาจเกิดมาพร้อมอาการป่วยโรคธาลัสซีเมีย!

ผศ.พญ.ปราณี สุจริตจันทร์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และกรรมการมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เล่าว่า โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พบมากในคนไทย ซึ่งราวร้อยละ 30 ของประชากรไทยมีพันธุกรรมของโรคนี้แฝงอยู่โดยไม่มีอาการ (หรือเรียกว่า พาหะ) เมื่อผู้ที่มีพันธุกรรมแฝงมาแต่งงานกัน อาจมีลูกที่ได้รับพันธุกรรมแฝงจากทั้งพ่อและแม่ไป ทำให้ทารกนั้นแสดงอาการของโรค ก็คือ ป่วยเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ปัจจุบันในไทยจึงมีผู้ป่วยที่เป็นโรคประมาณร้อยละ 1 ของประชากร (ประมาณ 600,000 คน)

ธาลัสซีเมียเกิดจากความผิดปกติของการสร้างฮีโมโกลบิลผิดปกติ ทำให้เม็ดเลือดมีลักษณะผิดปกติ และมีอายุสั้น ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงแตกต่างกันไป ขึ้นกับชนิดและความผิดปกติของพันธุกรรม มีตั้งแต่ เลือดจางเล็กน้อย ซีด เลือดจางมาก และเรื้อรัง ไปจนถึงอาการรุนแรงมากจนเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือหลังคลอดไม่นาน

สำหรับการรักษา ผศ.พญ.ปราณี บอกว่า ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ และความรุนแรงของโรค สำหรับผู้ที่ต้องให้เลือดเป็นประจำ หรือเรียกว่า “โรคธาลัสซีเมียชนิดพึ่งพาเลือด” นั้น ผู้ป่วยมักจะมีภาวะเหล็กเกิน จึงต้องใช้ยาขับเหล็กควบคู่ไปด้วย แต่ผู้ป่วย “โรคธาลัสซีเมียแบบไม่พึ่งพาเลือด” คือไม่ต้องรับการให้เลือดนั้น ก็อาจมีภาวะเหล็กเกินจากกระบวนการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารทางลำไส้ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม แนวทางการรักษา ผศ.พญ.ปราณี สรุปได้ 3 ทางหลัก คือ ทางแรกเป็นการรักษาให้หายขาดจากอาการของโรค ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด หลักการคือผู้ป่วยจะมีเซลล์ต้นกำเนิดของเม็ดเลือดแดงในไขกระดูกผิดปกติ แพทย์จะให้เซลล์ต้นกำเนิดที่ได้จากไขกระดูก หรือเลือดสายสะดือที่ปกติเข้าไปแทน ทำให้มีการสร้างเม็ดเลือดที่ปกติขึ้นมาใหม่ได้ ทั้งนี้ส่วนใหญ่แพทย์จะเลือกทำการรักษาโดยวิธีนี้ในผู้ป่วยรายที่รุนแรง สำหรับในบ้านเรานั้น การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดได้ทำไปแล้วประมาณ 135 ราย

แนวทางการรักษาทางที่สอง คือ ให้ยาขับธาตุเหล็กและให้เลือดอย่างสม่ำเสมอกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก ส่วนการรักษาแนวทางสุดท้าย จะเป็นการรักษาอื่นๆ เช่นการให้วิตามิน บำรุง ให้ยาโฟลิก การใช้ยาต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น

ธาลัสซีเมีย ขึ้นชื่อว่าเป็นความเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องรับเลือดอยู่เป็นประจำ ย่อมส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัว ทั้งยังนับเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งทางสาธารณสุข ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาประเทศ

ทางที่ดีที่สุด ต้องป้องกันโรคนี้ไม่ให้ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน ทำได้โดยวิธีง่ายๆ คือ เข้ารับการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ จะทราบว่า ตนเองและคนรัก เสี่ยงมีบุตรแล้วเป็นโรคนี้หรือไม่  หากเป็นคู่สมรสมียีนธาลัสซีเมียทั้งคู่ แสดงว่าเป็นคู่เสี่ยงในการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย เมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางเลือกในการหลีกเลี่ยงการมีบุตรเป็นโรค

ใครอยากเติมความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย รับทราบกันไว้ว่า ทางคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศเป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรี โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนอย่างใกล้ชิด ในลักษณะขบวนประชาสัมพันธ์ เดินให้ความรู้ในพื้นที่ย่านต่างๆ ของกรุงเทพฯ ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณถนนสีลม และย่านสยามสแควร์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ส่วน 12 พ.ค. นี้ จะจัดงานวันธาลัสซีเมียโลก ณ ห้องประชุมเฉลิมราชสมบัติชั้น 9 อาคารเฉลิมราชสมบัติ โรงพยาบาลชลบุรี

ที่มาจาก  thaihealth

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here