หน้าแรก มะเร็ง เตือนชายรักร่วมเพศ หมอแนะตรวจมะเร็ง

เตือนชายรักร่วมเพศ หมอแนะตรวจมะเร็ง

681
0

บทความสุขภาพ

บทความสุขภาพ มะเร็งรักษาได้ อาหารเพื่อสุขภาพ สารพันเรื่องสุขภาพ เข้าใจโรคและสุขภาพ รู้ทันโรค สุขภาพดี

เตือนชายรักร่วมเพศ หมอแนะตรวจมะเร็ง

เชื้อเอชพีวี (Human PapillomaVirus : HPV) เป็นสาเหตุมะเร็งปากมดลูกและหูดที่อวัยวะเพศในผู้หญิง นอกจากนี้ยังทำให้เกิดหูดที่อวัยวะเพศและโรคมะเร็งทวารหนักในผู้ชายอีกด้วย โดยเฉพาะผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายถือเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงของการติดเชื้อ HPV ที่ทวารหนัก ซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งทวารหนัก อย่างไรก็ตามโรคนี้ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน HPV ชนิดสี่สายพันธุ์

จากการศึกษาโดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ระบุว่าการติดเชื้อ HPV ที่ทวารหนัก สามารถนำไปสู่การเป็นมะเร็งทวารหนัก มีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงในกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย เมื่อเทียบกับผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง

พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ รองหัวหน้าหน่วยวิจัย SEARCH ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ฯ บอกว่า มีการคาดการณ์กันว่าร้อยละ 85 ของกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่ติดเชื้อ HIV มีการติดเชื้อ HPV ชนิดใดชนิดหนึ่งร่วมด้วย ขณะที่ร้อยละ 58 ติดเชื้อ HPV ชนิดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งสูง และการติดเชื้อ HPV ชนิดที่มีความเสี่ยงสูงอาจ นำไปสู่การเป็นมะเร็งทวารหนักในที่สุด

ในกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายซึ่งไม่ได้ติดเชื้อ HIV อัตราการติดเชื้อ HPV ร่วมด้วยจะลดลงกว่าครึ่ง ทั้งนี้การติดเชื้อ HPV ที่ทวารหนักจะมีสัดส่วนสูงมากในกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่ติดเชื้อ HIV

พญ.นิตยาแนะนำว่า กลุ่มเสี่ยงควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งทวารหนัก (anal pap smear) ซึ่งสามารถคัดกรองเซลล์ผิดปกติในทวารหนักที่อาจเป็นสัญญาณเสี่ยงของการมีรอยโรคระยะก่อนมะเร็งหรือมะเร็งระยะลุกลาม

รศ.นพ.มงคล เบญจาภิบาล ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ระบุว่า การฉีดวัคซีน HPV ในผู้ชายสามารถลดอัตราการ ติดเชื้อ HPV ได้ เนื่องจากผู้ชายเป็นพาหะของเชื้อ HPV การศึกษาในชาย วัยหนุ่ม ชี้ให้เห็นว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันมะเร็งทวารหนักสูงถึง ร้อยละ 78 การฉีดวัคซีน HPV มีความปลอดภัยและได้มีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 91 ในผู้ชาย วัคซีน HPV มีชนิดสองสายพันธุ์ และสี่สายพันธุ์ โดยการให้วัคซีนชนิดสี่สายพันธุ์ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของไทยให้ใช้ในผู้ชายได้

ขณะที่ออสเตรเลียยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อ HPV โดยเด็กนักเรียนชายจะได้รับวัคซีนดังกล่าวเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ ที่เกิดจากเชื้อ HPV โดยเด็กผู้ชายกว่า 280,000 คน กำลังจะได้รับการฉีดวัคซีน HPV คาดว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อ HPV รายใหม่ได้ถึง 1 ใน 4 การฉีดวัคซีนจะป้องกันเด็กผู้ชายจากโรคมะเร็งและหูดที่อวัยวะเพศ และยังช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงอีกด้วย

ที่มาจาก  thaihealth

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here