หน้าแรก มะเร็ง อาการและลักษณะมะเร็งต่อมลูกหมาก

อาการและลักษณะมะเร็งต่อมลูกหมาก

739
0

มะเร็งต่อมลูกหมาก

หลังจากได้ตรวจวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากโดยละเอียดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก็จะทราบถึงระดับความรุนแรงของอาการ ความเป็นไปได้ในการรักษา และผู้ป่วยก็จะได้ทราบถึงแนวทางการรักษาต่อไป

เกรดของมะเร็งต่อมลูกหมาก

ผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา จะบอกถึงเกรดของมะเร็งต่อมลูกหมาก เกรดมีตั้งแต่ 1-5 ตัวเลขยิ่งมาก ยิ่งบอกถึงความรุนแรงของมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นตามลำดับ

เกรด 1 หมายถึงมะเร็งต่อมลูกหมากรุนแรงน้อยที่สุด ไม่ค่อยลุกลาม หรือลุกลามช้า ขณะเกรด 5 ลุกลามรวดเร็ว หรือที่เรียกว่าเป็นชนิดก้าวร้าว (aggressive)

มีการนำเกรดของมะเร็งต่อมลูกหมากมาคำนวณ เรียกว่า คะแนนของ Gleason ซึ่งมี 2-10 คะแนน ยิ่งมีคะแนนมาก โอกาสหายจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมากก็มีน้อยกว่าคนที่มีคะแนนน้อย

 

ระยะของมะเร็งต่อมลูกหมาก

สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะ จากความรุนแรงน้อยไปหามาก ดังนี้

ระยะที่ 1 ตรวจพบจากการตัดชิ้นเนื้อตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์ ยังไม่สามารถคลำได้ หรือมองเห็นด้วยตาเปล่า

ระยะที่ 2 ตรวจพบจากการคลำและตัดชิ้นเนื้อตรวจ มะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่กระจายออกนอกต่อมลูกหมาก

ระยะที่ 3 มะเร็งต่อมลูกหมากกระจายออกจากต่อมลูกหมากไปเนื้อเยื่อใกล้เคียง

ระยะที่ 4 (ระยะสุดท้าย) มะเร็งต่อมลูกหมากกระจายออกจากต่อมลูกหมากไปอวัยวะที่ห่างไหล เช่น ต่อมน้ำเหลือง กระดูก ตับ ปอด สมอง

 

อาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก

อาการของผู้ป่วยมะเร็งของต่อมลูกหมาก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
1. กลุ่มที่ไม่มีอาการใด ๆ ผู้ป่วยไม่มีอาการใดๆที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากเลย ตรวจพบจากการตรวจร่างกายประจำปี ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักวินิจฉัยโรคได้ในระยะเริ่มต้น เมื่อได้รับการรักษาแล้วจะสามารถหายขาดจากโรคได้
2. กลุ่มที่มีอาการเกี่ยวข้องกับโรคต่อมลูกหมากโต ผู้ป่วยมักมีอาการปัสสาวะที่ผิดปกติ ทำให้มาพบแพทย์เพื่อรับการรักษา เมื่อผ่านการตรวจอย่างละเอียดอาจพบว่าเกิดจากมะเร็งต่อมลูกหมาก ผู้ป่วยบางรายอาจได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากทางท่อปัสสาวะ เพื่อแก้ไขภาวะต่อมลูกหมากโต และพบมะเร็งจากการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
3. กลุ่มที่มีอาการของมะเร็งโดยทั่วไป ได้แก่อาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลด ปวดเมื่อยตามร่างกาย และกระดูก อาการเหล่านี้เป็นผลจากการลุกลามของมะเร็ง ผู้ป่วยในระยะนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การรักษาจะทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นและอาจป้องกันการลุกลามของมะเร็งได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here