หน้าแรก มะเร็ง สาเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้

สาเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้

595
0

มะเร็งต่อมลูกหมาก

เรื่องของโรคนั้นเป็นเรื่องที่ในบางครั้งก็อธิบายยาก โรคบางโรคสามารถเข้าใจได้ง่าย หาสาเหตุมีที่มาที่ไปชัดเจน แต่บางโรคก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วย เช่นเดียวกันมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ผิดปกติ โดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง แต่พบว่ามะเร็งต่อมลูกหมากสัมพันธ์กับภาวะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

  • อายุ หลังจากอายุ 50 ปี คุณผู้ชายมีความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น
  • เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศชายในร่างกายที่สูง เช่น คนที่เสริมฮอร์โมนเพศชาย ฮอร์โมนเพศชายสามารถกระตุ้นต่อมลูกหมากให้โตได้ หากเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ฮอร์โมนเพศชายก็ทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
  • รับประทานอาหารไขมันสูง เชื่อว่าเกิดจากไขมันเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศชายและกระตุ้นต่อมลูกหมากให้กลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
  • รับประทานเนื้อแดง และโปรตีนจากเนื้อสัตว์ในปริมาณที่สูง
  • เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ คนในประเทศแถบตะวันตกเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าคนเอเชีย
  • คนอ้วนมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าคนผอม
  • เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม หากพ่อเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากลูกชายอาจมีโอกาสเป็นสูงกว่าประชากรทั่วไป
  • เกี่ยวข้องกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here