หน้าแรก มะเร็ง วินิจฉัยมะเร็งเต้านม

วินิจฉัยมะเร็งเต้านม

986
0

มะเร็งเต้านม

ในเบื้องต้นเราสามารถใช้วิธีการคลำหากก้อนเนื้อที่เต้านมได้ด้วยตัวเอง หากมีก้อนแข็งๆก็เป็นสัญญาณบอกว่าเราอาจเป็นมะเร็งเต้านมได้ แต่วิธีการคลำหาก้อนเนื้อเป็นเพียงวิธีตรวจเบื้องต้นเท่านั้น มะเร็งบางชนิดไม่ได้เป็นก้อนแข็ง ดังนั้นเราจึงควรตรวจสุขภาพในทุกปี เพื่อให้แพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยโรคโดยละเอียด

การวินิจฉัยมะเร็งเต้านม

วินิจฉัยมะเร็งเต้านม1. อาศัยการคลำพบก้อนที่เต้านมด้วยตนเอง (หรือด้วยแพทย์)

2. เอกซเรย์พิเศษ ที่เรียก แมมโมแกรม (Mammogram) มีรายละเอียด ดังนี้

  • แมมโมแกรมมีประโยชน์คือช่วยหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกที่คลำไม่พบ
  • แมมโมแกรมช่วยยืนยันการวินิจฉัยมะเร้งเต้านม หากคลำก้อนที่เต้านมพบ
  • แมมโมแกรมอาจจะวินิจฉัยผิด ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วบอกไม่เป็น หรือไม่เป็นมะเร็งแล้ววินิจฉัยว่าเป็น ได้ร้อยละ 10-15
  • การวินิจฉันว่าเป็นมะเร็งเต้านมโดนอาศัยแมมโมแกรมอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องอาศัยการตรวจชิ้นเนื้อของก้อนด้วย

3. อัลตราซาวนด์ ดูรายละเอียดภายในก้อนที่เต้านม อัลตราซาวนด์สามารถวินิจฉัยว่าก้อนที่เต้านมเป็นถุงน้ำ หรือเป็นก้อนเนื้อตัน กรณีเป็นก้อนเนื้อตัน (แข็ง) มีโอกาสเป็นมะเร็งสูง นอกจากตรวจดูภายในก้อน อัลตาซาวนด์ยังช่วยในการเจาะดูดเอาน้ำหรือเนื้อในก้อนออกมา ตรวจหาเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย

4. ใช้เข็มเจาะดูดเนื้อหรือน้ำในก้อนเต้านมที่ตรวจพบ มาตรวจหาเซลล์มะเร็ง

5. ผ่าตัดเอกาก้อนเนื้อที่เต้านมออกตรวจทางพยาธิวิทยาว่าเป็นเนื้อมะเร็งเต้านมหรือไม่

6. หากตรวจชิ้นเนื้อของก้อนที่เต้านมแล้วว่าเป็นมะเร็ง ต้องตรวจหาตัวสัญญาณรับฮอร์โมนเพศ (Hormone receptors) ของเนื้อมะเร็งด้วย หากมีสัญญาณรับฮอร์โมน มะเร็งเต้านมนั้น ๆ มักจะรักษาได้ผลดี โดนใช้ฮอร์โมนเข้าช่วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here