หน้าแรก มะเร็ง วินิจฉัยมะเร็งตับ

วินิจฉัยมะเร็งตับ

1232
0

มะเร็งตับ

หากพบข้อสงสัย ผิดปกติในร่างกาย ที่คิดว่าอาจจะเกิดมาจากอาการของมะเร็งตับ เราควรพบแพทย์ทันที เพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที โดยแพทย์จะทำการตรวจ และทำการวินิจฉัยโรคอย่างละเอียด เพื่อผู้ป่วยจะได้ทราบว่าอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นจากสาเหตุใด

การวินิจฉัยมะเร็งตับ

อาศัยการตรวจต่างๆ ดังนี้

  • เจาะเลือด อาจพบ เลือดข้น น้ำตาลในเลือดต่ำ แคลเซียมสูงเกินปกติ ค่าการทำงานของตับผิดปกติ ไขมันในเลือดสูง
  • เจาะเลือดหาค่าสารเคมีที่มะเร็งตับปล่อยออกมา (Tumor marker) ได้แก่ หาค่าสารแอลฟ่า ฟีดตโปรตีน (Alpha-fetoprotein หรือ AFP) ซึ่งมักจะมีค่าสูงมาก เกิน 500 นาโนแกรมต่อลิตร (nanogram/l) ในขณะที่ค่าคนปกติไม่เกิน 10 นาโนแกรมต่อลิตร
  • อัลตราซาวนด์ นอกจากมีประโยฃน์ช่วยวิจัยมะเร็งตับแล้ว การทำอัลตราซาวนด์ ยังสามารถบอกได้ว่า มีจำนวนกี่ก้อนลักษณะเป็นอย่างไร ขนาดโตเท่าไหร่ กระจายที่ไหนบ้าง
  • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) และการตรวจด้วยรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) แม้มีราคาแพง แต่นอกจากมีประโยชน์เหมือนการตรวจโดยอัลตราซาวนด์ ยังอาจได้รับรายละเอียดมากกว่า เช่น ตรวจหาการกระจายของมะเร็งตับไปที่ต่อมน้ำเหลือง หรือการลุกลามเข้าเส้นเลือด
  • เจาะเอาเนื้อตับมาส่องกล้องตรวจทางพยาธิวิทยา โดยทั่วไปไม่ได้ทำทุกราย ทำเฉพาะในบางรายที่สงสัยและวินิจฉัยไม่ได้ เพราะการตรวจที่กล่าวมา ร่วมกับการเจาะหา AFP ที่สูง สามารถวินิจฉัยมะเร็งตับได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here