หน้าแรก มะเร็ง วิธีการรักษามะเร็งปอด

วิธีการรักษามะเร็งปอด

775
0

มะเร็งปอด

วิธีการรักษามะเร็งนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะในการพบโรค ซึ่งในการรับการรักษานั้น เมื่อหายแล้วอาจมีโอกาสที่จะกลับมาเกิดมะเร็งซ้ำได้อีก ซึ่งก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาตามเดิม ไม่ว่าจะเป็นการฉายแสง,เคมีบำบัด,ผ่าตัด,ฉายรังสี นอกจากจะเสียค่าใช้จ่ายที่สูงแล้ว อาการอาจรุนแรงกว่าเดิม ดังนั้นทางที่ดีจึงควรหมั่นดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายเป็นประจำ และไม่เข้าไปอยู่กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังที่เคยกล่าวมาแล้ว

วิธีรักษามะเร็งปอด มี 4 วิธีได้แก่

  1. การผ่าตัด ขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งปอด และขนาดของมะเร็งปอด เช่น มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะที่ 1 มะเร็งปอดยังอยู่ที่ตัวปอด ขนาดไม่ใหญ่ และมีเพียงจุดเดียว อาจเลือกการผ่าตัดใด้
  2. การฉายแสง (รังสีรักษา) ใช้สำหรับคนไข้ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้จากปัญหาสุขภาพ หรือคนไข้ปฏิเสธการผ่าตัด หรือมะเร็งปอดกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลือง หรือหากผ่าตัดออกได้ไม่หมด ก็ควรรักษาด้วยการฉายแสงต่อ
  3.  การให้สารเคมีบำบัด อาจเลือดเป็นการรักษาเดี่ยวหรืออาจเลือกรักษาร่วมกับการผ่าตัดและการฉายแสง โดยเฉพาะมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก ซึ่งเป็นตัวร้ายที่มักกระจายลุกลามก่อนการตรวจพบแล้ว และอาจเลือดใช้ในกรณีที่โรคมะเร็งปอดที่รักษาหายไปแล้วกลับคืนมา
  4. แพทย์ทางเลือก เช่น การใช้อาหาร วิตามิน ออกกำลังกาย วารีบำบัด การทำสมาธิ ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรักษาแบบประคับประคอง และผสมผสานให้การรักษามะเร็งปอดได้ผลดีขึ้น การใช้แพทย์ทางเลือกเพียงวิธีเดียวยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งปอดได้หายขาด

 

สรุป

มะเร็งปอดมีโอกาสหาย แต่ต้องเป็นชนิดเซลล์ไม่เล็ก ก้อนมะเร็งปอดไม่ใหญ่ และยังอยู่ในตัวปอด โดยทั่วไป หากเป็นมะเร็งปอด มีโอกาสรอดชีวิต 5 ปี เพียงร้อยละ 15 ของคนไข้มะเร็งปอดทั้งหมดเท่านั้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here