หน้าแรก มะเร็ง รู้จักมะเร็งตับ

รู้จักมะเร็งตับ

648
0

รู้จักมะเร็งตับ

            ตับถือเป็นอวัยวะสำคัญที่สุด ตับทำหน้าที่สะสมอาหารและกำจัดของเสีย ทั้งเป็นอวัยวะ ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย น้ำหนักของตับหนักถึงร้อยละ 2 ของน้ำหนักตัว มะเร็งตับเป็นมะเร็งตัวร้ายสุด พบมากเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของมะเร็งทุกชนิด ผู้ป่วยมะเร็งตับมักเสียชีวิตในเวลาอันสั้น ส่วนใหญ่เสียชีวิตหลังวินิจฉัยเพียง 3-6 เดือน

อาการของผู้ป่วยมะเร็งตับ อาจมีความเครียดมาก อารมณ์ฉุนเฉียว ไม่พอใจอะไรบางทีถึงกับทำร้ายตนเองได้ งานวิจัยพบว่า มะเร็งหลายชนิดมักจะปล่อยสารอดรีนาลีนออกมา ทำให้เครียดและก้าวร้าวได้ ลักษณะผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับมักจะผอมลงเรื่อยๆ ตัวเหลืองตาเหลือง ท้องมาน กินอะไรไม่ได้ อ่อนเพลีย และเสียชีวิตในที่สุด

หลายคนเมื่อทราบว่าเป็นโรคมะเร็งตับ จะถามคุณหมอว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ โดยทั่วไป มะเร็งตับมักจะอยู่รอดไม่เกิน 1 ปี แต่คำตอบแท้จริงนั้นว่าจะอยู่ได้นานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกำลังใจของคนไข้ การดูแลอาหารการกิน ดูแลสุขภาพของคนไข้ การให้กำลังใจจากคนรอบข้างผู้ป่วย เพราะการแพทย์ยืนยันว่าผลของกำลังใจที่ดีทำให้เกิดปาฏิหาริย์ได้จริง คนไข้โรคมะเร็งตับที่กำลังใจดีดูแลตนเองดี อาจมีชีวิตรอดเป็นปี คนไข้มะเร็งตับหลายคนเมื่อรู้ว่าตนเองเป็นโรคที่ไม่มีโอกาสหาย อาการมักจะทรุดและเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่เดือนหรือในเวลาไม่กี่วันก็มี ดังนั้นเราต้องใส่ใจและดูแลตัวเองให้ดีทั้งสุขภาพกายและใจ

ชนิดของมะเร็งตับ

มะเร็งตับแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. มะเร็งที่เกิดแต่แรกในตัวตับ (แบบปฐมภูมิ) แบ่งเป็น

  • มะเร็งเนื้อตับ (Hepatocellular Carcinoma หรือ Hepatma) พบร้อยละ 95 ของมะเร็งตับแบบปฐมภูมิ พบมากในภาคกลางของประเทศไทย
  • มะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma) พบน้อยกว่าร้อยละ 5 ของมะเร็งตับแบบปฐมภูมิ พบได้มากในภาคอีสานของประเทศไทย

2. มะเร็งตับที่ลุกลามมาจากมะเร็งของอวัยวะอื่น (แบบทุติยภูมิ) ที่พบมากได้แก่ มะเร็งที่กระจายมาจากมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับอ่อน มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด ฯลฯ

โดยทั่วๆ ไปมะเร็งที่ลุกลามมาจากมะเร็งอวัยวะอื่นหรือมะเร็งตับแบบทุติยภูมิ ไม่จัดว่าเป็นมะเร็งตับ เพราะมะเร็งตับที่มาจากที่อื่นๆ ก็จะทำหน้าที่และลุกลามเหมือนมะเร็งจากอวัยวะที่กระจายมา ดังนั้น เมื่อพูดถึงมะเร็งตับ ก็มักจะหมายถึง มะเร็งตับแบบปฐมภูมิที่เกิดทีแรกจากตัวตับทั้งนั้น และมะเร็งตับที่เกิดแต่แรกในตัวตับมักเป็นมะเร็งตัวร้ายสุดๆ ที่มะเร็งมักลุกลามรุนแรงและรวดเร็วกว่ามะเร็งที่ลุกลามมาจากมะเร็งของอวัยวะอื่น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here