หน้าแรก มะเร็ง มะเร็งต่อมลูกหมาก หนุ่มๆฟังไว้ให้ดี

มะเร็งต่อมลูกหมาก หนุ่มๆฟังไว้ให้ดี

872
0

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นเรื่องที่หนุ่มๆคงจะสนใจเป็นอย่างมาก เพราะต่อมลูกหมาก เป็นส่วนหนึ่งของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย มีหน้าที่ผลิตน้ำเมือกหล่อเลี้ยงอสุจิ (น้ำอสุจิ) แต่ไม่ได้สร้างตัวอสุจิ ต่อมลูกหมากจะอยู่ติดกับกระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมากล้อมรอบด้วยท่อปัสสาวะตอนต้น ลักษณะรูปร่างคล้ายลูกเกาลัดขนาดใหญ่

มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 5 ของมะเร็งในผู้ชาย โดยพบว่า คุณผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (โดยเฉพาะในช่วงอายุ 60 – 79 ปี) มีแนวโน้มจะเป็นมะเร็งชนิดนี้มากที่สุด และผู้ชายส่วนใหญ่ จะกลัวมะเร็งต่อมลูกหมากมาก เพราะไม่เพียงแต่เป็นโรคมะเร็งซึ่งมีอันตรายต่อชีวิตเท่านั้น แต่การรักษาโรคนี้ยังมีผลกระทบกับเพศสัมพันธ์ เช่น อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ไม่มีอารมณ์ทางเพศ ฯลฯ รวมทั้งมีผลกับระบบปัสสาวะ เช่น ไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะได้

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นเช่นเดียวกับมะเร็งชนิดอื่น ๆ คือหากพบตั้งแต่เริ่มแรก มีโอกาสรักษาให้หายขาดสูง และผลข้างเคียงจากการรักษาก็มีน้อย (ผลข้างเคียงคืออาจทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here