หน้าแรก มะเร็ง ชนิดของมะเร็งปอด

ชนิดของมะเร็งปอด

796
0

มะเร็งปอด

มะเร็งจะมีการเติบโตและแพร่กระจายไปเรื่อยๆหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง โดยลักษณะของเซลล์มะเร็งปอดมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดเติบโตและมีการกระจายแตกต่างกัน

ชนิดของมะเร็งปอด

มะเร็งปอดส่วนใหญ่เกิดในเนื้อปอดซึ่งประกอบไปด้วยหลอดลมขนาดเล็ก เรียกอีกชื่อว่ามะเร็งหลอดลม (Bronchogenic Carcinoma) แบ่งเป็น 2 ชนิดตามลักษณะของเซลล์มะเร็ง ได้แก่

1. มะเร็งปอดเซลล์เล็ก (Small cell lung cancers)

  • พบได้ร้อยละ 20 ของมะเร็งปอด
  • ชื่อว่าเซลล์เล็ก แต่ตรงข้ามชื่อ มะเร็งปอดชนิดนี้เป็นมะเร็งปอดตัวร้ายโตเร็วและชอบแพร่กระจาย
  • กว่าจะพบว่าเป็นมะเร็งปอดชนิดนี้ มักจะเป็นอย่างรุนแรงรักษาแทบไม่ได้แล้ว
  • หากไม่ได้รักษา คนไข้สามารถมีชีวิตอยู่ได้เฉลี่ย แค่ 2-4 เดือน นั่นคือ เมื่อเวลาผ่านไป 2-4 เดือน คนไข้ครึ่งหนึ่งที่ได้รับการวินิจฉัยจะเสียชีวิตลง
  • มะเร็งปอดชนิดนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 99 เกิดจากการสูบบุหรี่

2. มะเร็งปอดเซลล์ไม่เล็ก (Non-small cell lung cancers)

  • พบได้บ่อยกว่าชนิดเซลล์เล็ก โดยพบได้ถึงร้อยละเกือบ 80 ของมะเร็งปอด
  • เป็นมะเร็งปอดที่โตช้า มีโอกาสรักษาหายมากกว่ามะเร็งปอดเซลล์เล็ก
  • มีหลายชนิด เช่น Adenocarcinomas, Squamous cell carcinomas, Large cell carcinomas, หรือหลายชนิดรวมกัน
  • มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก บางชนิดสัมพันธ์กับบุหรี่ บางชนิดไม่สัมพันธ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here