หน้าแรก มะเร็ง ขั้นตอนวินิจฉัยมะเร็งรังไข่

ขั้นตอนวินิจฉัยมะเร็งรังไข่

654
0

มะเร็งรังไข่

แน่นอนว่าหากพบอาการผิดปกติ เมื่อเราเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์จะทำการตรวจและวินิจฉัยโรค โดยเป็นการตัวหาการเกิดมะเร็ง มีขั้นตอนและการตรวจต่างๆ ดังนี้

การวินิจฉัยโรคมะเร็งรังไข่

ขั้นตอนวินิจฉัยมะเร็งรังไข่ อาศัยการซักประวัติและการตรวจพบดังนี้…

1. ซักประวัติ พบอาการที่น่าสงสัย

2. คลำพบก้อนที่หน้าท้อง ลักษณะเป็นก้อนแข็ง เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง มีหลายก้อนจนแน่นเต็มท้อง

3. ตรวจพบน้ำในช่องท้อง

4. มีก้อนมะเร็งขึ้นที่สะดือ จากการกระจายของมะเร็งรังไข่มาที่ผิวหนัง เรียกก้อนซิลเลอร์แม่รี่ โจเซฟ (Sister Mary Josephnoduke)

5. ตรวจภายใน คลำก้อนมะเร็งรังไข่ได้

6. ตรวจโดยเครื่องอัลตราซาวนด์ พบก้อนเนื้องอกของรังไข่ มีลักษณะของมะเร็ง เช่น ขนาดโต เป็นเนื้อแข็ง มีหลายก้อนหรือแบ่งเป็นหลายส่วนในก้อนเดียวกัน เป็นที่รังไข่ทั้งสองข้าง มีน้ำในช่องท้องพบเนื้อมะเร็งกระจายไปที่ลำไส้ หรือตับ

7. ตรวจโดยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ตรวจด้วยรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เห็นก้อนเนื้องอกลุกลาม กระจายไปที่อวัยวะต่าง ๆ เช่น ต่อมน้ำเหลือง ลำไส้ เยื่อบุช่องท้อง ตับ ฯลฯ

8. ตรวจดูการลุกลามไปอวัยวะอื่น ๆ โดยฉีดสีดูการทำงานของไต (IVP) สวนแป้งเข้าทวารหนักเอกซเรย์ (Barium enema)

9. เจาะเลือด หาสารเคมีที่มะเร็งรังไข่ผลิตออกมาก (Tumour marker) เช่น CA-125, ∞-fetoprotein (AFP, Lactate dehydrogenase (LDH), Human chorionic gonadotropins (hCG) โดยสารเคมีเหล่านี้ มะเร็งรังไข่แต่ละชนิดจะผลิตสารเคมีออกมาไม่เหมือนกัน เช่น

  • มะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวรังไข่ ผลิต CA-125
  • มะเร็งรังไข่ที่ชื่อ Endodermal sinus tumour ผลิต AFP
  • มะเร็งรังไข่ที่ชื่อ Choriocarcinoma ผลิต hCG
  • มะเร็งรังไข่ที่ชื่อ Embryonal carcinoma ผลิต hCG และ AFP
  • มะเร็งรังไข่ที่ชื่อ Dysgerminoma ผลิต LDH

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here