หน้าแรก มะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูก

การวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูก

724
0

มะเร็งปากมดลูก

เมื่อสังเกตอาการแล้วมีข้อสงสัย ให้รีบเข้าพบแพทย์ทันที แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยโรคไปตามขั้นตอน แต่จริงๆแล้วควรเข้ารับการตรวจสุขภาพในทุกปี อย่ารอให้มีอาการแล้วค่อยไปตรวจ มะเร็งปากมดลูกมีขั้นตอนดังนี้

การวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูก

1. จากประวัติ โดยเฉพาะประวัติมีเลือดออกผิดปกติ หลังมีเพศสัมพันธ์

2. ตรวจภายใน การตรวจหามะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกเรียกว่าการทำแป๊บสเมียร์ (pap Smear) มี 2 ชนิด คือ

  • แป๊บสเมียร์แบบดั้งเดิม ใช้ไม้ง่ามป้ายปากมดลูก ใส่แผ่นสไลด์แก้ว ส่งตรวจทางเซลล์วิทยา
  • แป๊บสเมียร์แบบใหม่ ใช้พู่กัน ปัดปากมดลูก แล้วใส่ไปในของเหลว ส่งตรวจทางเซลล์วิทยาแป๊บสเมียร์แบบใหม่จะตรวจหาเซลล์มะเร็งได้มีประสิทธิภาพกว่าแบบดั้งเดิม แต่ราคาแพงกว่าประมาณ 10 เท่า

3. การชะโลมปากมดลูกด้วยน้ำส้มสายชู (Visual inspection under acetic acid) การชโลมปากมดลูกด้วยน้ำส้มสายชู 5% หากปากมดลูกปกติ จะคงเป็นสีชมพูเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนสี หากเป็นปากมดลูกที่มีเซลล์ผิดปกติหรือเป็นมะเร็ง ปากมดลูกจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาว ทำให้ต้องตรวจเพิ่มเติม

4. ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา ในกรณีที่เห็นก้อนมะเร็งปากมดลูก ซึ่งอาจเป็นก้อนยื่นออกมา หรือเห็นปากมดลูกเป็นแผลกินลึก หรือเนื้อปากมดลูกเปลี่ยนแปลงไป เช่น เปื่อยหรือกรอบเมื่อคลำ ก็จะตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา

ผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา จะบอกรายละเอียดว่าการวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูก

  • เป็นมะเร็งปากมดลูกโดยตรง หรือเป็นมะเร็งที่กระจายมาจากอวัยวะอื่น
  • เป็นมะเร็งปากมดลูกชนิดไหน (มี 2 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่ squamous cell carcinoma และ adenocarcinoma)
  • เป็นภาวะที่ดูเหมือนมะเร็ง แต่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น ปากมดลูกปลิ้น โรคหูดหงอนไก่ แผลริมอ่อน  โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ตั้งครรภ์ที่ปากมดลูก หรือวัณโรคที่ปากมดลูก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here