หน้าแรก มะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

การวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

913
0

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งนั้นหากเราตรวจพบและรักษาในระยะเริ่มต้นก็จะสามารถมีหนทางที่จะรักษาให้หายขาดได้ หากรอให้มีอาการผิดปกติก็มักจะสายไปเสียแล้ว ถึงแม้จะไม่มีอาการผิดปกติของทางเดินปัสสาวะใดๆ ก็ควรจะไปรับการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากจากแพทย์ โดยเฉพาะคุณผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือหากมีประวัติญาติใกล้ชิดเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ควรเข้ารับการตรวจร่างกายและตรวจต่อมลูกหมากอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

 

วิธีการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก

  1. ตรวจทางทวารหนัก โดยวิธีนี้ แพทย์จะใช้นิ้วเมือล้วงไปที่ทวารหนัก เพื่อคลำต่อมลูกหมาก ดูขนาด รูปร่าง และความยืดหยุ่น ถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เนื้อต่อมลูกหมากจะขรุขระ  แข็ง ไม่ยืดหยุ่น
  2. เจาะเลือดตรวจหาสาร PSA (Postate-specofoc antigen) สาร PSA เป็นสารเคมีที่สร้างจากต่อลูกหมาก มีหน้าที่ทำให้น้ำอสุจิเหลวตัว หากสาร PSA มีค่าสูงกว่าปกติ แพทย์ต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อดูว่า เกิดจากต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบ หรือเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
  3. ตรวจต่อมลูกหมาก โดยใช้เครื่องอัลตราซาวนต์ (ตรวจผ่านทางทวารหนัก)
  4. หากผลการตรวจเบื้องต้นสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ต้องตัดชิ้นเนื้อของต่อมลูกหมากมาตรวจทางพยาธิวิทยาจึงจะสามารถให้การวินิจฉัยได้
  5. ตรวจโดยใช้เครื่องตรวจกระดูก (Bone-scan) กรณีสงสัยว่ามะเร็งต่อมลูกหมากจะแพร่กระจายไปกระดูก
  6. ตรวจโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (CT-scan) และตรวจด้วยรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ในกรณีตรวจหาการกระจายของมะเร็งต่อมลูกหมากไปที่ต่าง ๆ เช่น ตับ กระดูก ต่อน้ำเหลือง ฯลฯ
  7. ตัดชิ้นเนื้อของต่อมน้ำเหลืองที่โต เพื่อดูว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากกระจายมาหรือไม่

หมายเหตุ การตรวจวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากควรจะตรวจกับแพทย์และโรงพยาบาลที่ชำนาญเฉพาะทาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here