หน้าแรก มะเร็ง การวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

การวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

701
0

มะเร็งต่อมลูกหมาก

เมื่อตอนที่แล้วได้บอกวิธีการสังเกตอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ที่จะเป็นตัวบ่งชี้การเกิดโรค เมื่อเราพบความผิดปกติแล้วให้เข้าพบแพทย์ในทันที หลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะทำการวินิจฉัยโรค แพทย์จะตรวจวินิจฉัยในวิธีที่เหมาะสม วิธีที่สามารถวินิจฉัยได้อย่างแน่นอนคือการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ ร่วมกับการตรวจเลือดหรือการตรวจทางรังสีอื่น ๆ เพื่อตรวจการลุกลามแพร่กระจายของโรคโดยพิจารณาจากอายุและโรคประจำตัวของผู้ป่วย ชนิดของมะเร็ง ความรุนแรงของอาการ และการตรวจสอบที่เคยทำมาแล้ว

การวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

เมื่อมีอาการน่าสงสัย มีวิธีการที่นำไปสู่การวินิจฉัย ดังนี้

1. ตรวจทางทวารหนัก ในกรณีที่มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอยู่ทางซีกซ้าย หรืออยู่ที่ทวารหนักหรือใกล้ทวารหนัก การล้วงตรวจโดยนิ้วมือของแพทย์ สามารถคลำพบก้อนมะเร็งได้

2. สวนแป้งเอกซเรย์พิเศษ ที่เรียกว่า Barium enema วิธีนี้ใช้แป้งแบเรียมสวนเข้าทางทวารหนักแล้วเอกซเรย์ดูว่ามีมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักหรือไม่ ก่อนทำต้องอดอาหารและใช้ยาระบายเพื่อเตรียมลำไส้ให้สะอาดเสียก่อน

ข้อดีของการตรวจวิธีนี้คือ นอกจากตรวจหามะเร็ง ยังสามารถตรวจพบแผลการอักเสบของลำไส้ได้ด้วย

ข้อด้อยของการตรวจวิธีนี้คือ หากสงสัยว่าเป็นมะเร็ง อาจต้องส่องกล้องเข้าทวารหนักเพื่อตัดชิ้นเนื้อออกมาส่งตรวจทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งจริงหรือไม่ และเป็นชนิดใด

3. ส่องกล้องเข้าทางทวารหนัก หรือที่เรียกว่า Colonoscope ก่อนทำต้องอดอาหาร รับประทานยาระบาย เพื่อเตรียมลำไส้ให้สะอาดเสียก่อน

วิธีนี้ถือว่า เป็นวิธีที่ดี ไม่เจ็บปวดเพราะส่วนใหญ่จะวางยาให้หลับ

นอกจากสามาถตรวจพบก้อนมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพิสูจน์ทางพยาธิวิทยาแล้ว หากเจอติ่งเนื้องอกอื่นๆ ที่อาจกลายเป็นมะเร็งในภายหลัง ก็สามารถตัดออกหรือทำลายให้หมดไปในคราวเดียวกันได้

4. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ใช้ในกรณีที่สงสัยว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จะแพร่กระจายไปที่อวัยวะอื่น ๆ เช่น ตับ ปอด กระดูก ฯลฯ

5. เจาะเลือด เป็นการหาสารเคมีที่มะเร้งลำไส้ใหญ่และทวารหนักปล่อยเข้ากระแสเลือด สารเคมีที่ว่า หรือ Tumour marker มี 2 ชนิด คือ สาร CEA (Carcinoembryonic antigen) และสาร CA19-9

สารทั้งสอง ส่วนใหญ่จะมีค่าสูง โดยเฉพาะเมื่อโรคลุกลามไปมากแล้ว หากโรคหายก็จะกลับคืนสู่ปกติ แต่ในบางรายแม้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ค่าสารเคมีเหล่านี้อาจจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ได้

ดังนั้น ค่าของสาร CEA และ CA19-9 จึงไม่นำมาใช้วินิจฉัยโรค แต่มักจะใช้ตรวจติดตามหลังรักษา อาการของโรคหาย สารเคมีที่เคยมีค่าสูงจะกลับคืนปกติ

ในกรณีที่โรคลุกลาม สารเคมีเหล่านี้จะมีค่าสูงกว่าปกติขึ้นไปเรื่อย ๆ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here