หน้าแรก มะเร็ง การวินิจฉัยมะเร็งปอด

การวินิจฉัยมะเร็งปอด

892
0

มะเร็งปอด

มะเร็ง จะสามารถแพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ ไม่ว่าจะกระจายไปตามเนื้อเยื่อโดยรอบ ระบบน้ำเหลืองในร่างกาย กระแสเลือด ในการวินิจฉัยโรคนั้น มีหลายขั้นตอนเนื่องจากมีปัจจัยสำคัญหลายประการที่มีผลต่อการวินิจฉัย เช่น ระยะของโรค (ขนาดของมะเร็ง การแพร่กระจายไปสู่บริเวณอื่น) , ชนิดของมะเร็งปอด , อาการไอ หายใจไม่สะดวก และยังรวมถึงสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย

การวินิจฉัยมะเร็งปอด

  •  เอกซเรย์ปอด คนไข้ที่มีประวัติสูบบุหรี่ และมีอาการผิดปกติของระบบหายใจที่บ่งว่าปอดถูกทำลาย เช่น กอบเหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม ไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือด ฯลฯ ควรเอกซเรย์ปอดทุกราย
  • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) หรือ ตรวจด้วยรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

การตรวจทั้ง 2 วิธีข้างต้น ให้รายละเอียดมากกว่าเอกซเรย์ปอดธรรมดา

ในกรณีที่เอกซเรย์ปอดไม่เจอ หรือเจอว่าเป็นมะเร็งปอดแต่ไม่สามารถหาขอบเขตการลุกลาม แพร่กระจายได้ หรือสงสัยว่าเป็นมะเร็งของอวัยวะอื่นแพร่กระจายมา ควรตรวจโดยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

  • ตรวจโดย PET Scan เป็นการตรวจโดยใช้สารอาบรังสี (Radioactive) สร้างภาพ 3 มิติ เพื่อตรวจดูรายละเอียดว่า มะเร็งส่วนไหนกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยในการรักษา
  • ตรวจหาเซลล์มะเร็งปอดจากเสมหะ เป็นวิธีที่ง่ายไม่เจ็บตัว แต่วิธีนี้มีข้อจำกัด เพราะบางทีเซลล์มะเร็งปอดก็ไม่ออกมากับเสมหะ
  • ส่องกล้องเข้าหลอดลม ตัดเนื้อออกมาตรวจ (Bronchoscopy) กระทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใช้เครื่องมือคือกล้องซึ่งมีสายยาว ๆ ส่องเข้าไปดูในหลอดลม ตัดเนื้อที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งปอดออกมาตรวจทางพยาธิวิทยา
  • เจาะปอด ใช้เข็มเจาะปอด เจาะเอาเนื้อออกมาตรวจ และตัดเนื้อเนื้อมะเร็งปอดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยคนไข้ไม่เกิดอันตราย
  • เจาะเลือด แม้ไม่มีสารเคมีเฉพาะที่มะเร็งปอดปล่อยออกมา แต่การเจาะดูการทำงานของตับ (ALT, SGPT) ไต (BUN, Ct) กระดูก (Calcium, Alkaline phosphatase) อาจจะบอกได้ว่า มีการกระจายของมะเร็งปอดไปอวัยวะต่าง ๆ หรือไม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here