หน้าแรก มะเร็ง การป้องกันมะเร็งเต้านม

การป้องกันมะเร็งเต้านม

212
0

มะเร็งเต้านม

ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม หากป่วยเป็นโรคแล้วก็ต้องมีการรักษาตามขั้นตอน ตามความพร้อมทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับอาการและลักษณะของโรคที่เป็น แต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การรักษาโรคตามอาการ แต่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคตั้งแต่แรกมากกว่าคือสิ่งที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญ

มะเร็งเต้านมการป้องกันมะเร็งเต้านม

 • มะเร็งเต้านมเป็น 1 ใน 2 มะเร็งของคุณผู้หญิงที่สามารถตรวจพบแต่เริ่มแรก (อีกชนิดคือมะเร็งปากมดลูก) ดังนั้นคุณผู้หญิงทุกคนควรหัดตรวจมะเร็งเต้านมด้วนตนเองตั้งแต่อายุ 18 ปี เป็นต้นไปหากไม่แน่ใจว่าคลำถูกวิธีหรือไม่ สามารถปรึกษาและเรียนรู้การคลำเต้านมด้วยตนเองได้ที่ทุกโรงพยาบาล ทุกสถานพยาบาล และทุกสถานีอนามัย
 • คุณผู้หญิงอายุ 20 – 40 ปี ควรให้แพทย์ตรวจคลำเต้านมปีละครั้ง
 • คุณผู้หญิงอายุ  40 ปี เป็นต้นไป ควรพบแพทย์เพื่อคลำเต้านมปีละครั้ง
 • คุณผู้หญิงอายุ  40 ปี เป็นต้นไป ควรทำแมมโมแกรมเป็นพื้นฐาน
 • คุณผู้หญิงอายุ 40 ปี เป็นต้นไป ควรทำแมมโมแกรมทุก 1-2 ปี
 • หากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม คุณผู้หญิงควรทำแมมโมแกรมทุกปี อย่างน้อยให้เริ่มทำในวัยที่อ่อนกว่าอายุของหญิงสายตรงที่เป็นมะเร็งเต้านม 10 ปี
 • ลดน้ำหนักจนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม
 • ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ (เหล้า เบียร์ ไวน์) เพราะแอลกอฮอล์เป็นปัจจัเสียงต่อมะเร็งเต้านม
 • งดสูบบุหรี่ บุหรี่เป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งหลายชนิด
 • รับประทานอาการผักผลไม้ อย่างน้อยวันละ 5 ส่วน
 • ลดหรืองดอาหารไขมันสูง
 • ลดอาหารประเภทเนื้อแดง
 • ลดอาหารเค็มจัด
 • ออกกำลังกายเป็นประจะ อาทิตย์ละ 4 ชั่วโมง
 • พักผ่อนให้เพียงพอในยามกลางคืน โดยจัดสถานที่ผักผ่อนให้มืดพอสมควร
 • หากแต่งงานควรปล่อยให้มีลูกก่อนอายุ 30 ปี
 • กรณีมีลูกควรให้นมลูกนานกว่า 6 เดือน
 • กรณีคุมกำเนิดโดยการใช้ยาคุมกำเนิด ควรปรึกษาแพทย์ หากจะรับประทานต่อเนื่องนานเกิน 5 ปีควรอยู่ในการดูแลของแพทย์
 • หากอยู่ในวัยทองและจะเลือกใช้ฮอร์โมนทดแทนการหมดประจำเดือน ต้องปรึกษา และควรอยู่ในการดูแลของแพทย์
 • ในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมสูง เช่น มีญาติสายตรงเป็น อาจเลือกให้ฮอร์โมนชนิดรับประทาน หรือผ่าตัดเอาเนื้อนมออก เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม
 • การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา และหากต้องรักษามะเร็งเต้านมในระยะต้น ๆ จะรักษาได้ผลดีกว่าระยะหลัง คาถาของการตรวจหามะเร็งเต้านมจึงเป็นว่า“ควรคลำเต้านมเป็นประจำ ตั้งแต่ยังไม่มีอาการผิดปกติ”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here